• Športová stránka

Spoločnosť Betonáreň, s. r. o. sa okrem svojej obchodnej činnosti venuje aj podpore športových aktivít v oblasti motocrossu, kde poskytuje nevyhnutnú finančnú a materiálnu pomoc motocrossovým jazdcom MŠK Trstená.

Za zrodom myšlienky sponzorovať mladých športovcov, ktorí sa venujú motocrossovému jazdeniu stál fakt, že tento šport sa vyznačuje značnou finančnou náročnosťou a že práve región, ako je Orava má veľa talentov - mladých ľudí, u ktorých je potrebné rozvíjať ich schopnosti a podporovať ich.

Sponzorujeme jednotlivcov –

Táto forma podpory talentovaných mladých ľudí predstavuje pre našu spoločnosť Betonáreň, s. r. o. významný prínos v rámci generovania pozitívneho povedomia o firme a produktoch a je taktiež dôkazom toho, že sme zodpovedným a profesionálnym partnerom.

Vyroba certifikovaného betonu Predaj kameniva Kamenný koberec